– Kristne har en moralsk plikt til å forsvare freden med makt

125-CopyPater George William Rutler er en god mann fra New York, som ennå taler klart mens andre sliter med å tenke klart. Vi har blitt erklært krig, men forsøker helst å forklare hvordan dette er helt forenlig med å leve som om det er fred og ingen fare. Vi blir sågar til stadighet formanet til å ikke gjøre noe annet enn å fortsette som om, for bare det å forholde seg til trusselen vil være å «spille inn i deres hender», slik Jagland og eksperten Thune preker i moralismens høyeste pipe-oktav.

Mange av de toneangivende stemmene i Norge taler alene utifra et ensrettet ideologisk standpunkt, ikke tro. Slik unnslipper selve grunnlaget for fred dem.

Slik som rasisme perverterer rase og sexisme perverterer sex, så perverterer pasifismen også freden.

Pasifismen og andre ensrettede tankeformer (ideologier) har mål, som ofte blir avguder. Det mørklegger betydningen av utgangspunktet, slik som sosiale og praktiske begrensninger. At lammet og løven (les: alle kulturer) skal beite om hverandre forsøkes tvangsinnført ved den ideologien som vil si at alle kulturer er likeverdige, multikulturalismen.

Dette minner om den sosialist-realistiske litteraturen. Hvorfor må man så uttrykkelig legge vekt på at virkeligheten er sosialistisk, og så attpåtil gå til så drastiske handlinger for å forme virkeligheten etter tanken, dersom det som påståes så fanatisk allerede er en naturlov? Skamløsheten og uredeligheten er så voldsom at motparten blir slått til marken før han i det hele tatt har fått tenkt ut et motsvar.

Men man har nettopp derfor all grunn til å svare, gjerne også for egen samvittighets skyld: Det har en helende effekt å si det som sant er. Og det må forsvares. I den sammenhengen har mange blitt villedet til å tro at det er grunn til «å ha problemer med Kristi bud».

Kristi bud om å snu det andre kinnet til i tilfelle en person blir ærekrenket: Ydmykhet slår hovmod. Det har ingen ting med selvforsvar å gjøre.

I de siste tiår har det blitt mer vanlig å presentere Kristus som en vismann som likte å tale i gåter. Faktum er at vi kan ta Ham høyst seriøst så vel som bokstavelig. Når Han sier at man skal vende kinnet til for et laps, ja da mener Han et laps – ikke en AK-47, selvmordsbombere ei heller kulturkamp. (De gangene Kristus talte billedlig gjorde han dette helt eksplisitt, som f.eks. de gangene han sier at dette er en «likning», og idet han forklarer Nikodemus at han ikke bokstavelig talt mener at «å bli født på ny» vil si å gå tilbake i mors liv.)

Den katolske kirken har har alltid stått fast ved at det å trosse ondskap ikke bare er en rettighet men også en plikt. Kirkens katekisme (cf. nr. 2265) siterer St. Thomas av Aquinas: «Legitimt forsvar kan ikke bare være en rett; det kan også være en alvorlig plikt for den som er ansvarlig for andres, familiens eller statens velvære.»

En far er skyldig om han ikke beskytter hans familie. En biskop er på samme måte forpliktet som en åndelig far for sine sønner og døtre i Kirken, slik som først og fremst staten har ansvaret for å opprettholde ro og orden ved bruk av selvforsvar.

Om dette var det credo våre ledere hadde bekjent seg til de siste tiår, skulle det være like utenkelig som umulig at det som var ett av verdens beste land å bo i – Sverige – nå har pensjonister som sulter og lever som uteliggere på gaten, og har lovløse tilstander i større deler av landet. Og det hele begynner med fornektelsen av det nødvendige trosgrunnlaget for å ønske å forsvare. Strandpromenaden i Nice ville heller ikke stått ubevoktet på Bastille-dagen.

Vi trenger ikke flere administratører av overnasjonal integrasjon som sitter i krisemøter om terror i Brussel, vi trenger hyrder.

Kristus advarte apostlene som sine hyrder mot ulver. Dette krever å være slu som en slange og uskyldig som en due. Å svikte denne moralske forpliktelsen til beskytte freden, ved ikke å bruke makt når det trengs, er å være uskyldig som en slange og slu som en due.

Det er ikke uskyld – det er naivitet.

Naiviteten er ikke en uskyldig sak. Det som skjer i Europa er ikke naturkatastrofer. Noen har ønsket seg et uvitenhetens slør for egen selvfølelses skyld, og nå betaler andre for konsekvensene. For om man ikke visste burde man ha visst.

St. Giovanni da Capristano ledet en hær mot maurerne i 1456 for å beskytte Beograd. I 1601 ledet St. Laurentius av Brindisi også et forsvar av Ungarn. Som fransiskanere brukte de selv ikke sverd men korset til å inspirere kloke generaler og soldater som fransiskanerne samlet ved kunstferdig diplomati og en modig uskyld.

Dette er ikke obskure trivia: Var det ikke for Karl Martel i slaget ved Tours i 732 og Jan Sobieski ved Viennas porter i 1683 – og sannelig, hadde ikke pave St. Pius V sendt Andrea Doria og Don Juan til Lepanto – så skulle vi ikke være her i dag. Ingen vestlig nasjon slik vi kjenner dem – intet universitet, ingen moderne vitenskap, ingen menneskerettigheter – skulle eksistere.

Mens man gjennom århundrene har importert de fleste fremskritt i Europa til Norge, og derfor har kunnet forestille seg at de kommer som om fra intet, så har man også kunnet tenke seg til relativiserende sosialantropologiske forklaringer på hvorfor det har gått så himmelropende annerledes i muslimske land, hvorfra brorparten av våre nye landsmenn kommer. Faktum er riktignok det at historien har langt mindre abstrakte aktører enn som så. Det handler om, som pater Rutler viser, om svært konkrete mennesker, idéer, utkjempede slag og en ganske så unik tro.

Den så lange listen av martyrer fra Cordoba gav beskjed til den spanske Umayyad-kalifen Abd Ar-Rahman II i det niende århundre, om at hans fornektelse av Kristus var infernalsk, og at de heller ville dø enn å overgi seg. Sankt Juan de Ribera (†1611) og Sankt Alfonsus Liguori (†1787) gjentok denne formaningen om at islams begrep om fred ikke krever sameksistens men underkastelse.

‘Snarvegen’ for å takle denne krisen er å benekte at den eksisterer.

Det største problemet i møtet med krig er å ikke kjenne den freden man kjemper for. Geistlige og sekulære ledere i Norge har ikke på lenge forkynt en klar visjon om hva fred vil si. Derav den handlingslammede innstillingen.

Kristne er kjent for å kjempe for Lammets rike. De kristne er kalt til å gå ned fra tribunen til arenaen, og kjempe som gladiatorer om så det er en dødsdom. I vår tid kjenner vi en hel rekke pester, som åndelig og fysisk tar livet av folk; målet blir da å alltid velge side blant ofrene, og aldri stå blant beistene og tilskuerne.

Den første dagen på Demokratenes nasjonale landsmøte var der 60 taler, hvorav null i antallet nevnte IS.

For dem som bærer et syn på verden uten håp (eller Håpet, for den saks skyld) blir det rett og slett en for stor påkjennelse å tale om det onde ved navn. Da skulle selve verdensanskuelsen briste.

Laster har ødelagt utallige menneskers sjeler, men i sivilisasjoners nedadgående skader svakheten mer enn lastene. Frasen «Peace in our time» er like fattig nå som da Chamberlain dro til München.

Hilaire Belloc, som kjente Normandy og Europa forøvrig vel, sa i 1929 at «Det er nesten helt sikkert at vi må begynne ta islam med i regningen i nær fremtid. Kanskje, om vi taper troen, vil islam stige opp ad. For etter at nominelt kristne makthavere la islamske kulturer under seg fant de spesielt to foruroligende trekk. Det første var at islams åndelige grunnlag viste seg å være helt urokkelig; det andre var at området kulturen okkuperte ikke var i tilbaktrekning, men tvert om at det sakte ekspanderte.»

Den kjente katolikken og forfatteren Hillaire Belloc har som forutsetning at Europa må tape sin tro, for at islam skal bli noe å regne med, i det som var fremtiden i 1929. I frie land vil folkets velvære alltid avhenge av tro, nettopp fordi man står fritt til å komme til kort og å gå under. Vi lever i mindre frie og mer usikre tider enn før. Hva var det som holdt oss i lag med friheten?

Dét og oss selv skal vi få satt på prøve flere ganger i tiden som kommer:

Presten i Saint-Étienne-du-Rouvrary i Normandy i Frankrike var ikke den første til å dø ved alteret – og vil ikke være den siste.

Kirken er kjent med begrepene «indre og ytre fiender». De indre fiender er alltid de farligste, herunder de som avvæpner oss overfor den ytre fienden:

I sin fremskredne alder uttrykte presten en legemeliggjøring av den sivilisasjon som har blitt forrådt av en generasjon, hvis kjenningsmelodi har vært John Lennons «Imagine» – at det hverken finnes himmel eller helvete, «above us only sky» og «all the people living for today.» Når virkeligheten bryter inn er teddy-bjørner og ballonger alt de evner å etterlate seg, ved åstedet for nok et blodbad de velger å kalle «uforklarlig».

Når man mister begrepet om hva «helvete» vil si – det at noen sjeler aktivt velger bort den Vegen vi tror er den gode – da går man seg vill i egne begreper, eller mangel på sådan, og går fra konseptene om noen igjen forsøker å rettlede. Derfor omtalte erkebiskopen av Paris Allah som «Dødens guddom», i sin preken under requiem-messen for pater Hamel.

Da pater Hamel – som ble martyr på alteret – ble begravet avsluttet pater Rutler sin artikkel i den anledning med disse ord:

Den høyt aktede dominikaneren pater Reginald Garrigou-Lagrange overvar Johannes Paul IIs disputas for sin doktorgrad ved Angelicum. Han sa: «Kirken er intolerant i prinsippet fordi hun tror; hun er tolerant i praksis fordi hun elsker. Kirkens fiender er tolerante i prinsippet fordi de ikke tror; de er intolerante i praksis fordi de ikke elsker.

For å huske hvordan man elsker må man også komme i hu hva som anlediget kjærligheten i utgangspunktet.

Ondskapen preker toleransen inntil den tar over, da forsøker den å kneble det gode.

– Erkebiskop Charles J. Chaput

Fader George William Rutler er en katolsk prest, og pastor ved St. Michaels kirke i New Your City.

FaithZette

Crisis Magazine

 

Reklamer

3 kommentarer om “– Kristne har en moralsk plikt til å forsvare freden med makt

 1. Overvinn det onde med det gode, sa Jesus. Hele hans lære er 100 prosent pasefistisk, og om alle var slik, så fantes ikke krig…

  Ordet «Hellig krig» forbindes med radikale muslimer, men nesten samtlige vestlige ledere kaller seg kristne. Dette er de samme menneskene som sender bombefly innover muslimske land og sender millioner på flukt.

  RELIGIONSKRIGEN – IN GOD WE TRUST?
  Da USA og Storbritannia hadde invadert Irak, sendte forsvarsminister Donald Rumsfeld daglige notater til president George W. Bush med krigsbilder og bibelsitater. På et notat om krigens utvikling var det et bilde av en TANKS I SOLNEDGANG. Under bildet ble det sitert fra Efeserne 6:13: «Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1002/subcat1041/thread302421/#post_302421

  Bush og Rumsfield hoppet glatt over disse påfølgende ord i verset; Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, SOM ER GUDS ORD».

  George Bush: ‘God told me to end the tyranny in Iraq‘ – (7 October 2005) President told Palestinians God also talked to him about Middle East peace. George Bush has claimed he was on a mission from God when he launched the invasions of Afghanistan and Iraq» http://www.guardian.co.uk/world/2005/oct/07/iraq.usa

  Tony Blair believed God wanted him to go to war to fight evil, claims his mentor – (23 May 2009) Tony Blair viewed his decision to go to war in Iraq and Kosovo as part of a «Christian battle», according to one of his closest political allies. http://www.telegraph.co.uk/news/religion/5373525/Tony-Blair-believed-God-wanted-him-to-go-to-war-to-fight-evil-claims-his-mentor.html

  Bondevik var både kristen prest (lærer) og statsminister da han bestemte seg å sende bombefly innover det muslimske landet Afghanistan og samtidig trakk hele Norge inn i en vanvittig krig. Hareide leder KRF og følger I Bondeviks fotspor. http://www.vl.no/verden/hareide-sier-norge-m

  Hareide skal også ha sagt at «Krig for fred, er jeg for.
  Bush sa noe lignende. «Dere må huske at når vi snakker om krig så snakker vi egentlig om fred«.

  Man kan jo selvsagt gå på tvers av alt Jesus stod for, men er man da en kristen?

  HER ER NOEN VERS SOM VISER DET GRUNNLEGGENDE I JESU LÆRE;

  – La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode! (romerne 12:21 )
  – Da sa Jesus til ham: «Stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. (Matteus 26:52)

  Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsigne dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. Matt 5:44 – Luk 6:27 – Luk 6:35

  Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Matt 5:38

  – «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» ( Matteus, 7:12)
  – «Du skal elske din neste som deg selv.» stod allerede i Tredje Mosebok 19:1
  – «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» ( Matteus, 7:12)

  Litt av poenget er jo at det er de ikke troende, «de andre», eller feiltroende som trenger å lære sannheten og kjærligheten å kjenne: Jesus sier« Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Luk 5:31

  Dette går jo igjen i hele læren. Da bør man vel ikke slå de i hjel først? Det er vel heller ikke slik at Gud som fredens og kjærlighetens gud, (2. Kor 13.11) bildet på den fullkomne far, bruker krig og bomber for å rydde opp blant sine barn. Tvert i mot.

  Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. (2. Peter 3:9)

  DE TO STORE BUD «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «’ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.» (Matteus 22:34)

  KJÆRLIGHETEN ER OPPFYLLELSE AV LOVEN Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven (Romerne 13: 8 )

  (1 Joh 3,10-12) På dette kan Guds barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. For dette er det budskap som I hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre, ikke som Kain, som var av den onde og slo sin bror ihjel. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors rettferdige.

  Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Kolosserne 3:13
  Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde.1. Joh 2:6

  Slik jeg ser det er en som kaller seg kristen forpliktet til å følge kjærlighetens lov, og kan bare kjempe med sannhet som våpen, og som det riktignok står: På frukten skal de kjennes! – (Luk 6,44)

  PS.
  Den 1 mai i år var det «Church of Satans 50 årsdag, et stort jubileum med andre ord. På denne dag, og som er svært spesiell, brant tre ortodoxe kirker ned i hva som må betegnes som en eksplosjonsartet brann. Disse kirkene/katedralene som på tross av at de var i stein, ble totalskadd. To i Australia og en i New York. Katedralen i New York kan du se her. http://www.cbsnews.com/news/fires-orthodox-easter-3-orthodox-churches-3-cities-trinity-chapel-complex/

  Tre kirker på 50 årsdagen til «The Church of Satan», og datoene danner også tallet 666 (1+5+2+1+6=15=6)

  Men det er mer rundt datoen 1 mai.
  Det er den 666 dagen etter USAs grunnleggelse i 1776.
  1 mai 1776 stiftet Adam Wishaupt Illuminati ordenen
  1 mai 1966 ble the Church of Satan stiftet
  Det er også Karl Marx (arbeidernes dag)

  Man valgte dagen til å drepe Bin Laden, og det var den 1 mai i USA, men den andre mai i Norge. Sjekk hvor mange dager etter Bush sin fødselsdag i 1946 til 1 mai 1948.. 666 dager. Hva er oddsen for det?

  Nå kommer Halloween, en satanisk festdag av to i året. Den første var Valborgnatten 30 april til 1 mai. Dagene da Hitler og Gobbels tok sitt liv.. Også Halloween forbindes med menneskeoffring, og er det bra at barna læres opp i det ondes uttrykk? Dette er en motsetning til Jula og julebukkene som sang for å fa smake på julebaksten. Disse Halloween ungene er «demoner» som lærer å hevbne seg om de ikke får godteri. Dette vil eskalere i omfang og ondskap. Akkurat som kjærligheten er ondskapen smittsom.. hvem vinner???

  Heia Jesus og det sanne ord!

  1. Så lenge vi ikke kan preke for likhauger, er vi nødt til å sette inn makt av og til for å muliggjøre evangelisering – altså for å redde folk. Vi bør feks sette kuler gjennom pannen på hver eneste såkalte rebell i Syria, som nekter beboerne et verdig liv, så vel som mulighetene for forkynnelse. I tillegg til humanitær hjelp.

   Hva angår pasifisme: Han ba sine disipler selge sine kapper for å kjøpe sverd, tror du da at Jesus vil be deg om å sitte rolig, når du vet at mennesker som vil voldta din to år gamle datter i fillebiter?

 2. Feil, Jesus har aldri bedt noen selge kappene sine for å kjøpe sverd! – Da sa Jesus til ham: «Stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. (Matteus 26:52)

  Når det kommer til Syria, Irak, Libya og Afghanistan, så må sannheten frem. Det er sannheten om disse grusomhetene som kan endre verden. Dette må gjøres politisk og ikke med dyriske og primitive metoder. Disse rebellene og Jihadistene er helt siden 1949 trent av USA, Pakistan, Saudi og Qatar. Formålet er å begå overgrep mot sivilbefolkningen, og for å samle opposisjon og allianser for angrep og omstrukturering av hele midtøsten.. og verden.

  Samme året som President Ronald Reagan kalte Soviet for ondskapens imperium I 1983 ble Donald Rumsfeldt sendt til Saddam Hussain I Irak, og med noe som kan sammenlignes med en meny av kjemiske våpen. Disse våpnene visste de at Saddam skulle bruke mot Iran, en nasjon som USA også opprustet til kamp mot Irak… Denne ondskapen har foregått siden CIA ble grunnlagt i Washington i 1947. To år senere gjennomførte CIA sitt første blodige kupp på Syrias lovlig valgte demokratiske leder, og siden har det gått slag i slag, helt til i dag. Assad gjorde samme feilen da han overtok styret etter sin far i 2000. Han sa nei til en olje/gass ledning som ville favorisere Qatar på bekostning av Iran, og wikileaks avslørte at Israels og Amerikansk etteertning straks satte igang tiltak for å få fjernet Assad.. resten ser vi. Det var rebeller som brukte kjemiske våpen i 2013/2014. Assad fikk skylden, og jegh påstår ikke at han er helt uskyldig, men rett skal være rett.

  Her kan du lese hva to store amerikanere skriver om USAs ondskap i verden.
  Artikkel av Robert Kennedy Jr – Why the arabs dont want us in Syria http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/
  Terrorists or “Freedom Fighters”? Recruited by the CIA http://www.globalresearch.ca/terrorists-or-freedom-fighters-recruited-by-the-cia/5429766
  På norsk
  https://andreholte.wordpress.com/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s