Et utdatert navigeringssystem

Mennesket er jordas overlegne navigeringsmaskin. Mennesket kan analysere, forstå for så å handle deretter og tilpasser seg dermed bra og fort til det meste. Men vi mennesker har en 6. sans hva angår navigering, som i mange tilfeller overkjører alle andre instinkter; moral. Analyse og forståelse krever kunnskap og gjerne erfaring, men har mennesket hverken er det moral som slår inn. Man ser etter mønstre, kategorier. Godt eller ondt? Rasistisk eller egalitært? Når fornuften kommer til kort er det dette som tar over navigerignen.

For ikke mange decennier siden så kunne man helt fint her til lands navigere igjennom et helt liv uten å måtte høre slikt som «wallah», måtte forholde seg til hvorvidt man er rasist eller hvordan man kan ta hensyn til arbeidstakerns kultur. Men som kjent så har det i senere år gått mote i «toleranse» og «kulturell berikelse».

Selv bodde jeg før på landet før jeg flyttet til Oslo og har merket dette omskifte stort. I Oslo ville man kanskje kalt klassen min for «blenda-hvit» men for oss var den ikke dét en gang fordi det aldri fantes noe annet enn det. Ikke at jeg skal romantisere det å ha en «rase-ren» klasse (hvilket det heller ikke var uansett) men det har en viss betydning, spesielt den kulturelle siden av saken. Men hva jeg merker mest av allt er gruppe-mentaliteten. Det er usagt men av en eller annen grunn så er det selvsagt at alle innvandrere tilhører en egen gruppe av innvandrere og derav finner også, de som føler dette på seg, det som en plikt overfor «gruppa si» å forsvare den. Det er ikke alle som reagerer på denne måten, men til eksempel kan jeg fortelle at f.eks innvandrere (2. generasjon attpåtil) som gjerne kommer fra Sri Lanka eller liknende kan ofte føle seg forurettet i det noen kritiserer innvandrere/innvandring fordi de gjevnlig får innprintet at innvandrere er en særegen gruppe spesielt adskilt fra nordmenn hvilket de er en del av men egentlig ikke har noe tilfelles med.

Det burde selvfølgelig ikke komme som noen overraskelse, men om multikultur så lærer man sjeldent mer enn rent det at det er bra og skal innføres. Problemer, dilemmaer eller kontrovers blir holdt for irrelevant på en eller annen måte. Så da når ma ikke lenger har noen kunnskap å baser sin forståelse eller analyse på så tar mennesket som kjent til sin moralistiske forståelse. Moral uten kunnskap eller innsikt/forståelse resulterer da ofte i nettopp den type moralisme som er minst ønskelig.

Den moralismen som kommer ut av kunnskapsløshet er den man kan finne igjen hos islamister, kommunister, multikulturalister og andre moralister. Det er de som mener sin moral å være så overlegen at de finner det fullstendig berettiget å påføre den alle andre i alle mulige situasjoner. Her er et bilde jeg godt kan like, hvilket også forklarer forskjellen mellom den moralske person (inadvendt) mot den moralistiske (utadvendt):

religion-is-like-a-penis

Akkurat som denne plakaten forteller så er det med seksual-etikk som med moral. Det må læres om fra tidlig alder og derfor er det vi har seksuallære i skolen. Når elever går i en klasse med 30 forskjellig nasjoner og man ikke får noe input eller lærer noe om hvordan en skal omgå de problemer, dilemmaer og kontroverser man møter så burde det ikke komme som noe sjokk at Oslo-skolen har seriøse og alvorlige problemer. Verst vil jeg tro det er for etnisk norske barn som hjemmefra ikke har en tung kulturell sekk av moralske retningslinjer som kunne gitt dem en grunn her i livet. I stedet blir de møtt muligens både hjemme og på skolen av en mennesker som helst vil bortforklare deres problemer og bagatelliserer det at de må bytte språk, klesstil og deres levemåte for å kunne passe inn i den grøten av multikultur som oppstår. Men det er heller ikke noe særlig til ekte multikultur man ser i Groruddalen, fordi uten regler og retningslinjer så får man ikke likhet men den sterkestes rett. Det blir dem med den mest moralistiske (utadvendte) holdningen som får regjere mest. Det blir som en kultur-imperialistisk krig, hvilket man nå begynner å se sterke konturer av fra nå etter hver dag som går med dette multikulturelle eksperimentet.

Jeg vet det er de som i dag vil forklare disse tendensene med begrep som pro-/anti-hvit, men jeg ser ikke at dette er noe dekkende i noe særlig grad, mye fordi jeg mener og ser at det ikke er der (i et slikt henseende) slagene blir og vil bli kjempet. Om ikke Oslo skal brenne på samme måten (som en krigssone som brannmennene i Sverige kaller det) så vil vi måtte se oss nødt til å forstå at det er mye mer komplisert enn at det kan deles opp i to sider. Amerika er et godt eksempel.

Amerika er i ferd, om man ikke vil si at det allerede er, et to-språkelig land. De spansktalende utgjør nå en overveldende stor del av befolkningen og det bare øker (dog de ikke har samme fødselsrate som ikke-vestlige har). Så etter å ha hørt en del om dette før jeg i høstferien kom til Amerika og også sett litt av det der (masse spansk talende aviser i gateme og liknende) så brukte jeg anledningen der til å spørre noen som bodde der i Amerika fast om hvordan de så på dette. Jeg ble meget overrasket over svare jeg fikk: De mente at det ikke var et særlig stort problem fordi gruppen av spansktalende ikke var én. Det finnes ikke noe felles koherense for de spanstalende, hvilket man også kan se på statistikken over fordelingen prosentvis av hva de stemte ved sist valg som ikke var noe mye mer mot Obama en øvrig befolkning. Dette overrasket meg fordi de også egentlig er sterkt mot ulovlige innvandrere. Parallellen i Norge blir da og si at problemet er ikke innvandrere (jo at det er så mange på en gang ville uansett vært et økonomisk problem, men rent kulturelt snakker jeg nå) men at det skal være slik en egen og særskilt gruppe. Og dette hjelper den relativistiske multikulturen med til ved å skape «den sterkestes rett» forhold som dermed lokalt gir lederroller til de mest utpregete kulturene som da gjerne er de(n) muslimske.

Jeg vil da påstå at det som vil stå som alfa omega for om hvorvidt Norge skal bestå som et helt land vil være om vi makter å skape et «oss og dem» hvor ikke lenger «dem» er innvandrere, men fiender av sivilisasjonen som f.eks brenner biler i Sverige og derav «oss» aktivt skal defineres som verdier, som å ville ofre seg for fedrelandet, gifte seg i Norge og allt hva man kan sette merkelappen patriotisme på. Ayaan Hirsi Ali har nå hatt en utrolig god artikkel på Wall Street Journal (også republisert på Document.no) hvor hun forteller til dels om hennes enorme vandring som har krevet av en henne en enorm navigasjonsevne. Jeg håper hun, en dag, kan stå som symbol for hvordan innvandrere burde og kan takle problemer så de til slutt kan navigere seg inn på en trygg havn som henne har gjort ved hjelp av patriotisme.

Reklamer

5 kommentarer om “Et utdatert navigeringssystem

 1. De fleste mener i dag tvangsfornorskningen av samer og tatere var feil.

  Hvorfor er det da riktig å legge opp til fornorsking av innvandrerne, da vi vet at dette vil føre til at de mister sin kultur på lengre sikt?

  At fornorskingen liksom skal være frivillig, er ikke noe jeg kjøper, når de spres langt fra hverandre, og det lages byråkratiske hinder for at de lett skal kunne samles

  Dette er et godt eksempel på at anti-rasistisk politikk ofte er antihvit politikk, da den egentlig ikke er til noen fordel for innvandrerne som kommer heller. I Norge har det ikke vært lov å snakke om at vi i Norge burde hjelpe innvandrerne av samme etnisitet til samles på ett sted, så de lettere kunne beholde sitt eget språk og sin egen kultur. Noen innvandrere selv har nevt det, men de får ingen støtte eller publisitet av de vi like å kalle anti-hvite.

  1. Det er én måte å se saken på og også en tanke de færreste har gjort seg men som har høy relevans for hvordan vi i dag kan forstå dagens multikulti samfunn. Jeg vil ikke si meg enig i at det er slik det er, for jeg mener det ikke skal være noe truende for indisk kultur at et fåtall indere drar til Norge. Men et forbehold her for at det hverken skal være en trussel for norsk eller indisk kultur er selvfølgelig at det er et fåtall mennesker det er snakk om.

   Jeg ser ikke noe problem sånn sett, i at mennesker fra andre land skal komme til Vesten og frasi seg sine foreldres kultur til fordel for en vestlig kultur. Det er morsomt at i Norge er Amerika er nærmest et skjellsord mens det (amerikanisering) er absolutt den eneste løsningen for Norge dersom vi skal få et samfunn med noen som helst form for koherens.

   Jeg kan godt være enig i at som IDEAL, så er et homogent samfunn det mest ønskelig, spesielt i et demokrati som baserer seg på en vettug konsensus-dannelse. Men som burde være kjent nå; det var den gang, itte nu. Norge er forandret til det irreversible. Punktum, finale. Man kan sikkert snakke, som Fjordman har gjort i sitt aller mest kjente sitat, om at islam aldri noen sinne vil finn plass i Vesten, men har i og for seg lite med problematikken i dag å gjøre. I dag er det ikke bare et spørsmål om multi eller ikke multikultur, eller islam eller ikke islam. Det er begge deler uansett hvordan du snur og vender på det, så da får vi heller ta til hva som kan nytte, som da jeg mener er «E pluribus unum», Ut av mange – én-ånden fra Amerikas riksvåpen.

   Kanskje har du lest min tidligere artikkel på dette, om ikke kan jeg anbefale den som en av mine bedre – om du har tid selvfølgelig.

 2. Utmerket kommentar, det interessante at dette gruppepresset var der også da jeg vokste opp, dog noe forskjellig. Du følte faktisk en trang til å bli «a loner,» som jeg har blitt. Selv
  vokste jeg opp på ett lite industristed på Vestlandet, hvor noen av oss startet Unge Høyre, vi var imponert av den unge Willoch (som skuffet siden). Vi ble sett på som «aliens,» og ellers deltok jeg aldri i den lokale kulturen.

  Den kommunale kinoen var mitt «temple,» amerikanske-, engelske-, franske- og italienske filmer, sjelden norske. I femte klasse dukket det opp en gutt fra Østlandet i klassen, og vi var helt på bølgelengde. Vi likte alltid de samme filmene, som gjerne ingen andre likte. Alle likte westerns eller cowboyfilmer, som vi kladte dem: http://www.imdb.com/title/tt0058238/?ref_=sr_5

  Ingen likte denne med Yul Bryner, det var bare en masse prat, sa de. Vell for noen år siden, så jeg den igjen, og leiemorderen var en sann vismann, som så løgnene i det lille samfunnet. Den er full av symbolikk, og meget relevant til det du skrev om Løgn og Sannhet.

  Min venn fra folkeskolen, dro tilbake til hjemstedet, ble lektor etter studiene, min søster giftet seg der, mine to nevøer, og deres barn har fortalt meg han er den mest fantastiske læreren de hadde. Og jeg tror det ligger i dette å se ting som de er, ikke hvordan gruppen ser dem. Vi begge kjente noe i gjen i den nevnte filmen, men lot oss ikke affisere av gruppen. Du imponerer meg, du har avslørt hvor epidemisk det er i det norske samfunnet.

  Jeg var innom tre «sekter» som skulle studerte «høyere åndelig kunnskap,» og i alle utviklet det seg gruppetenkning, det var nesten sjokkartet, for skulle de ikke vite bedre? Den siste brøt jeg ut av i 1983, og nå leser jeg for det meste bare Bibelen. Jeg var så heldig å treffe en fyr på nettet, fra det samme fylket jeg vokste opp. Fra ung alder trengte han inn i Bibelen (jeg tok en del omveier), ved ikke å ta hensyn til de vanlige oppfatninger om hva som står der. Jo, jeg leser annet, men gjerne med referanse til den. Her er en matematiker, som har stått opp mot gruppetenkning, http://www.hoover.org/multimedia/uncommon-knowledge/91811
  på siden finner du en serie gode intervjuer, en favoritt er Thomas Sowell, som er en outsider i det akademiske miljøet.

  1. Tusen takk for oppmuntrene ord og kommentar 😉
   (Det er faktisk ikke noe så koselig ved blogging, ved siden av skrivingen, som er så hyggelig som å få kommentarer)

   Gruppetenkning er virkelig et interessant felt å fordype seg i. Som du selv illustrer er det mange former for gruppetenking, men jeg påstå at de i dag er spesielt utbredt blant ungdommen. Den homogene kulturen er nærmest til å spy av.

   Når jeg møter andre ungdommer på min alder, kanskje spesielt gutter, så er det drepressivt å se at det kan finnes så lite frihetstrang, radikalisme og ønske om å være annerledes blant de unge. Man har selvfølgelig de som vil gjøre noe ut av seg ved å være pøbler, men utover det som tror jeg det er der kreativiteten stopper. Og dette her heller intet fenomen spesielt tilhørende vestkanten eller østkanten. På vestkanten så møter jeg disse guttene med sleik og vaffel-jakker som synes de er kjempe opprørske fordi de snakker wallah-språk ute med gutta, mens de da løper hjem igjen til far for mer penger. Spesielt vemodig er jeg når jeg ser denne vestkant ungdommen, for hvis ikke de ressurssterke skal evne å forandre noe her i verden, hvem da? Den norske østkant ungdommen skal vel sies at må skilles mellom de som har forstått at de blir undertrykt og har begynt å stå imot, mens det på andre siden er de som «tilpasser seg» og, jeg vet om flere som konverterer – om ikke på ordentlig, så i alle fall ved alle praktiske kriterier.

   Videre kan du snakke om at gruppe-tenking (hva som blant øsktant ungdommen mer passende burde hete bikje-mentalitet) avler gruppe-tenking. Hva det betyr igjen vil være at en gruppe undertrykte hvite vil gruppere seg sammen slik som man nå gjør i England – simpelthen fordi det er eneste måte å overleve på.

   Er det virkelig ingen i dette land som har oftret det en tanke at det kan medføre problemer at Norge utvikler en demografi grunnnet innvandring som er verre enn land som har igjennomgått flere borgerkriger(?)

 3. Ja, jeg lurer av og til på hvordan ungdom og tenåringer tenker i vår tid, og ut fra det du skriver ser jeg ingen annen utvei, enn den vi hadde – som unge. Det norske samfunn var også konformt den gang, med innvandring har dette bare blitt mer komplisert.

  Den selvstendige tenker, som kommer fra det gode, blir enten leder eller «loner.» Det er mange flere av de siste, enn mange aner, og jeg mener nødvendigvis ikke huleboere eller eremitter. De observerer hvordan alle de andre tenker, uansett hvilke gruppe de tilhører. De spiller dem som fioliner. En provoserer ingen, om det ikke har ett formål. Det aller viktigst er å formulere ens egen moralsk kode, og denne bør ha en åndelig eller Guddommelig basis – fordi det finnes en uendelig kilde av Det Gode, som faktisk alle søker bevisst eller ubevisst. De som klarer å finne nøkkelen, har en hemmelighet alle burde søke. De som velger surrogater vil bli skuffet, ”been there done that.”

  Det tok meg mange år å skjønne dette, men i essens betyr det at din lykke er ditt eget ansvar, ja også andres lykke (se siste avsnitt). Det finnes ikke noen annen lykke enn den som strømmer ut av ditt eget Hjerte, bokstavelig talt. Jeg har ingen hensikt å presse min kristne forankring på noen, fordi jeg tilhører ingen menighet eller organisert religion. Jeg flyktet fra slik organisering hele mitt liv, hva jeg sier er at Bibelen gir veiledning til hvordan åpne Hjertet, og endog like viktig – hvordan ikke stenge det, for å oppnå sann frihet, for seg selv og andre.

  Det finnes andre slike skrifter, men ingen som Bibelen. Finnes det en skeptiker som leser dette, gjerne avfei det, for jeg snakker ikke organisert religion. Jeg snakker en indre personlig viten, om hvordan navigere, for ikke å bli ett flokkdyr, ved å ta det fulle ansvar. Og slik kunnskap finnes i en serie skrifter.

  Jeg kom over følgende PDF, som ikke har kristen opprinnelse, men parallellen er slående og denne kunnskapen har sin kilde fra det opprinnelige Hawaii. Det spesielle med denne legen (og dette er dokumentert) er: Han helbredet ett helt sinnsykeasyl, ved å ta det fulle ansvar for at alle hadde det så ille, inkl. ansatte og pasienter. Og han forflyttet seg ikke fra sitt kontor. Studer det, for dette strider mot all logikk, og de som vil slippe vekk fra flokken, må overkomme menneskelogikken, den holder ikke: http://www.self-i-dentity-through-hooponopono.com/pdfs/who-english.pdf

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s